Mikä on job'd?

Job’d on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kehittämä toimintamalli joka luo kokonaan uutta, yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavaa työtä, jossa nuoret saavat arvokasta työkokemusta.

Ensimmäisten työkokemusten saaminen on usein haastavaa. Job’d keikkatyössä nuori saa ensimmäisiä työkokemuksia, uutta osaamista, verkostoja sekä palkkaa. Nämä helpottavat jatkotyöllistymisessä. Yhteiskunnallisesta tärkeä työ auttaa muita ihmisiä tai yhteisöä ja tuo työlle merkitystä lisäten myös nuoren työmotivaatiota.


"The work experience I have received from Job’d and the mobile app has changed my life."

Lue Ismailin tarina


Job’d toimintamalli


Luodaan uutta työtä. Jod’d työt ovat sellaisia joita ei muuten olisi olemassa. Työtehtävät ovat aina uusia tai lisäksi eivätkä korvaa olemassa olevaa työtä tai yritystoimintaa.


Tarjotaan nuorille ensimmäisiä oikeita työkokemuksia. Job’d on palkallista työtä jossa saadun osaamisen, työkokemuksen, motivaation ja suositusten avulla nuoret pääsevät eteenpäin ura- ja koulutuspolullaan.


Kaikki työtehtävät hyödyttävät muita ihmisiä tai yhteisöä. Job’d töissä nuoret tuovat apua mm. ikäihmisten yksinäisyyteen, yksinhuoltajien arkeen sekä elinvoimaa paikallisiin tapahtumiin.
Mitä job'd tekee?


Job’d toimintamallia on kehitetty vuodesta 2016. Toimintamallin ovat kehittäneet yhteistyössä Helsingin kaupunki ja Me-säätiö. Job’d on kahdessa vuodessa luonut yli 30 000 tuntia työtä ja tarjonnut yli 1500 työkokemusta.


 • Job’d Helping

  Tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja tuo apua ikäihmisten yksinäisyyteen. Ikäihminen saa seurakseen nuoren joka käy hänen luonaan esimerkiksi kerran viikossa 2-3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä ulkoillaan, käydään kaupassa, juodaan kahvit tai ihan vain jutellaan. Toiminta tapahtuu ikäihmisen ehdoilla ja on maksutonta. Palvelua on kehitetty yhdessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Ikäihmisiä otetaan mukaan tällä hetkellä veteraanipiirin sekä kaupungin kotihoidon idän palvelualueen kautta. Palvelua kehitetään ja laajennetaan parhaillaan.

  Job'd tekee yhteistyötä myös palvelutalojen kanssa mahdollistaen ikäihmisten ulkoilun sekä osallistumisen esimerkiksi alueen tapahtumiin.

  Tukee yhden vanhemman perheiden voimavaroja, vanhempien jaksamista ja osallisuutta sekä lasten harrastamista. Helpotusta yksinhuoltajien arkeen tuodaan tarjoamalla lastenhoitoapua joka mahdollistaa vanhempien osallistumisen tilaisuuksiin ja harrastuksiin. Nuoret puolestaan saavat hyvää työkokemusta lastenhoidosta kokeneiden ammattilaisten opastamana. Mallin kehittämisessä yhteistyökumppanina on Pienperheyhdistys ry.

 • Job’d Events

  Mahdollistaa tapahtumille paikallisten nuorten palkkaamisen avuksi tapahtumien järjestämiseen. Työllistämällä nuoren tapahtumaan tapahtumanjärjestäjä tarjoaa nuorelle tärkeän työkokemuksen, joka lisää hänen osaamistaan ja edesauttaa nuoren pääsyä työelämään. Tapahtumanjärjestäjät saavat puolestaan tapahtumiinsa innokasta työvoimaa ja lisäkäsiä avustaviin tehtäviin. Lopputulemana Helsingissä koetaan entistäkin sujuvammin toteutettuja, kaupunkilaisia ilahduttavia tapahtumia.

  Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia tapahtumissaan. Tapahtumanjärjestäjälle lisätyövoima on maksutonta. Halukkaat tapahtumanjärjestäjät ilmoittautuvat hakemuslomakeella.

  Työtehtäviä tarjoavana tahona voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa kiinnostuksensa tarjota nuorille työtä mahdollisimman ajoissa, neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Myös lähempänä tapahtumaa voi olla yhteydessä ja tiedustella ehtiikö vielä mukaan.

  Hakemuksen perusteella arvioidaan onko tapahtumassa sopivia tehtäviä nuorille. Mukaan valitut tapahtumajärjestäjät saavat tämän jälkeen tarkemmat käytännön ohjeet. Palkkauksessa käytetään apuna helppokäyttöistä sähköistä sovellusta jolla tapahtumanjärjestäjä saa itse valita työntekijät yli 1000 nuoren joukosta.

  Täytä hakemus!


Kuinka päästä töihin

1. Lataa ilmainen sovellus puhelimeesi.

2. Tee hyvä työnhakuprofiili.

3. Ilmoittaudu avoinna oleviin Job’d tehtäviin.

Tapahtumien kaikki työtehtävät ovat avataan Treamer puhelinsovelluksessa 15-20 vuotiaille paikallisille nuorille. Myös osaan Job’d Helping työtehtävistä voi ilmoittautua Treamer sovelluksessa.

Kotona tapahtuvaan ikäihmisten auttamiseen valitaan työntekijät rekrytointitilaisuuksien kautta. Rekrytointitilaisuuksia järjestetään yhteistyössä mm. Ohjaamoiden, nuorisotalojen, järjestöjen ja me- talojen kanssa. Seuraavaa tilaisuuden ajankohtaa voit tiedustella sähköpostilla sami.komppula@hel.fi.